Giới thiệu Vietcraft

Trụ sở chính tại Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT) là tổ chức đại diện cho các công ty xuất khẩu, cơ sở sản xuất sản phẩm thủ công, trang trí nội thất, dệt may và quà tặng tại Việt Nam. Đây là tổ chức hàng đầu cung cấp dịch vụ kinh doanh cho mạng lưới các thành viên. VIETCRAFT cũng là cửa ngõ cho các nhà nhập khẩu trên toàn thế giới kết nối giao thương hàng thủ công, trang trí nội thất, dệt may và quà tặng tại Việt Nam.

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức hàng đầu hoạt động cho sự phát triển bền vững sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất, dệt may và xuất khẩu quà tặng tại Việt Nam.

Nhiệm vụ

Nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của các thành viên Vietcraft bằng cách tăng cường các cơ hội tương tác giữa các nhà nhập khẩu và xuất khẩu quốc tế, cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh trực tuyến và bồi dưỡng mạng lưới giữa các ngành nghề thủ công, trang trí nội thất, dệt may và quà tặng.

Giá trị

Chúng tôi đề cao các tiêu chuẩn khắt khe để đánh giá về “sự xuất sắc”, cùng cam kết học tập và hợp tác với tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị của ngành thủ công mỹ nghệ. Chúng tôi cố gắng cởi mở và công bằng trong tất cả công việc, cũng như coi trọng tới lợi ích đôi bên và các trách nhiệm xã hội.

Con người

Con người là nguồn lực quan trọng nhất, do đó tất cả các thành viên của VIETCRAFT đều rất xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Ba nguyên tắc của nhân viên VIETCRAFT là cung cấp các tiêu chuẩn chuyên nghiệp, thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng và đảm bảo chuyển giao kiến thức.