Become a member of VIETCRAFT

Để đăng ký làm Hội viên VIETCRAFT, vui lòng download file dưới đây:

  1. Sơ yếu lý lịch người đại diện
  2. Hồ sơ chính thức hội viên
  3. Hồ sơ hội viên tiếng Anh chính thức
  4. Lệ phí đăng ký hội viên VIETCRAFT
  5. Mẫu gia nhập chính thức

Sau khi điền đầy đủ thông tin, vui lòng gửi về địa chỉ email: phi.vietcraft@gmail.com


Mọi thắc mắc xin liên hệ với:

Ms. Ha Phi - Thư ký Văn phòng Hiệp hội
Email: phi.vietcraft@gmail.com
Tel: 0123456789 - 32 (ext: 21)
Mobile: 0123456789
Fax: 0123456789